VINOHRADY

Vinohrady jsou nedílnou součástí krajiny našeho regionu. Patrně první písemná zmínka o vinařství na tomto území je z roku 1240, kdy daroval brněnský měšťan vinici v Hustopečích herburgskému klášteru v Brně. Další zmínka obdobného data a zaměření je z r. 1252 – tehdy Boček z Obřan obdaroval žďárský klášter třetinou výnosů z vinic z Pouzdřan, Zaječí a Pavlovic.

Už ve středověku tak náš region proslul svou vinařskou kulturou, která se zde rozvinula s příchodem německých kolonistů ve 13. st., a spolu se Znojmem a Mikulovem platily Hustopeče za nejvýznamnější vinařská centra jižní Moravy. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že horenský soud, proti jehož rozhodnutí neexistovalo odvolání, působil právě v Hustopečích.

V té době patřilo vinařství na celém Hustopečsku k nejvýnosnějším hospodářským oborům – pro dobrou kvalitu zakupovali vinohrady i přespolní, zejména brněnští měšťané a kláštery. Třicetiletá válka ale znamenala pro zdejší vinice tragédii − místy klesly výměry vinohradů na pouhou desetinu výměr předešlých. Původní stav byl obnoven až v polovině 18. st.

Na počátku 20. století  vinařství upadá v důsledku nových plísňových onemocnění a přemnožení škůdců, což zničilo téměř všechny vinohrady. Po 1. a 2. sv. válce dochází k obnově výsadby vinic a regionální vinařství tak nabývá opět na významu.

Historii vinařství dokládají v obcích mimo jiné i prastaré dlouhé a hluboké vinné sklepy (roztroušené po vesnicích nebo tvořící celistvé lokality), staré lisovny, dřevěné lisy a sudy s letopočty, nápisy i ručními ozdobami. Motivy hroznů, vinných keřů či vinařských nástrojů nechybí ani na obecních/městských pečetích a znacích.

Dnes patří náš region do Vinařské oblasti Morava, která vznikla v květnu 2004 v souvislosti s novým vinařským zákonem. Většina obcí spadá do podoblasti Velkopavlovické, některé náležejí do podoblasti Mikulovské.

Seznam obcí Velkopavlovické vinařské podoblasti: Velkopavlovická vinařská podoblast – Wikipedie (wikipedia.org)

Seznam obcí Mikulovské vinařské podoblasti: Mikulovská vinařská podoblast – Wikipedie (wikipedia.org)

SKLEPNÍ ULIČKY BOŘETICE

SKLEPNÍ ULIČKY HUSTOPEČE

SKLEPNÍ ULIČKY KOBYLÍ

SKLEPNÍ ULIČKY VELKÉ PAVLOVICE

SKLEPNÍ ULIČKY VRBICE