SYSEL OBECNÝ

Latinský název: Spermophilus citellus

Sysel obecný je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy České republiky. V současnosti nalézá tento druh vhodné podmínky pouze na několika málo přirozených lokalitách, u nás ho pozorujeme ve Velkých Pavlovicích. Pro sysla obecného je vytvořen Záchranný program, jehož cílem je nejen zachovat stávající populaci, ale především její posílení a snaha o vytvoření funkční sítě v krajině, kde by tento druh mohl nerušeně existovat.

SVĚT SYSLA OBECNÉHO PRO MLADÉ OBJEVITELE

ALKA WIDLIFE, o. p. s.

Posláním o. p. s. ALKA WILDLIFE je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící druhy živočichů.

RŮZNÉ