SKLEPNÍ ULIČKY VELKÉ PAVLOVICE

Ve Velkých Pavlovicích bylo vyšlechtěno několik nových odrůd révy vinné – nejznámější je odrůda André.

Dobu vzniku sklepů ve Velkých Pavlovicích potvrzuje Purkrechtní registra z roku 1594, která zmiňují „preshause“, tzn. lisovny. Víno se uchovávalo také pod obecní sýpkou z roku 1780, mimořádně cennou barokní stavbou.

Od 19. století vznikaly soukromé sklepy v domkářské části obce pod Starou horou v ulicích V chalupách, V Údolí, Na táboře, Trávníky, Zelnice. Památkou lidové architektury je lisovna číslo 154 na ulici V Údolí a lisovna číslo 115 na ulici Ořechová. Jedná se o patrovou stavbu z kamene a cihelného zdiva z 20. let 19. století.

Západně od náměstí, v místní části Zelnice, je asi 25 sklepů po jedné straně cesty. Jde vesměs o patrové lisovny, často necitlivě upravené a opatřené břízolitovou fasádou.

Novým turistickým cílem se stala sklepní ulička pod Starou horou, kterou tvoří moderní pestrobarevné domky, které jsou vybaveny archívními sklepy. Architektura nových sklepů se nazývá „la gaudiwasser“- tedy opilé sklepy.

www.vinozvelkychpavlovic.cz