SKLEPNÍ ULIČKY HUSTOPEČE

Hustopeče disponovaly prvotřídními viničními svahy a zdejší vinařství bylo úzce propojeno s Brnem, jehož měšťané zde kolem roku 1365 vlastnili jednu třetinu vinohradů.

V současnosti slouží hustopečským vinařům ke zpracování a skladování vína převážně kolonie sklepů ve dvou lokalitách města: v ulici Na Hradbách a pod Křížovým kopcem. V ulici Na Hradbách stojí za povšimnutí kruhová bašta – pozůstatek původního opevnění města, pekařský erb a nedaleký dřevěný vinný lis.

Už z počátku 15. století je doložena lisovna bednářského cechu. Město mělo svůj vlastní a pověstný horenský soud, proti jehož rozhodnutí nebylo odvolání. Stál na místě dnešní spořitelny, na jejíž fasádě lze dodnes vidět původní kamenný erb. V čele horenského soudu stál perkmistr, který byl pověřen dozorem nad horami, určoval zahájení prací ve vinohradech, vybíral panský desátek a zarážel horu. Jediný doložený výkon hrdelního trestu podle horenského práva u nás, a to za pouhou krádež hroznů, se uskutečnil roku 1610 právě v Hustopečích.

V místním muzeu je expozice vinařství a na nádvoří muzea pak památník kvasinky vinné.

www.hustopece.cz