PŘÍRODNÍ REZERVACE A NAUČNÉ STEZKY

Na území Mikroregionu Hustopečsko se nachází celkem 13 přírodních lokalit, které patří mezi maloplošná chráněná území. Jedná se o jednu národní přírodní rezervaci (NPR), šest přírodních rezervací (PR), jednu národní přírodní památku (NPP) a pět přírodních památek (PP). V přírodních památkách jsou osazeny informační tabule. Některými lokalitami jsou vedeny i naučné stezky.

PŘÍRODNÍ REZERVACE VELKÝ KUNTÍNOV BOLERADICE

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA POUZDŘANSKÁ STEP - KOLBY

PŘÍRODBNÍ REZERVACE HRÁDEK MORKŮKY

PŘÍRODNÍ REZERVACE NOSPERK NĚMČIČKY

PŘÍRODNÍ NÁRODNÍ PAMÁTKA KUKLE BOLERADICE

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KAMENNÝ VRCH KURDĚJOV

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PŘEDNÍ KOPANINY HUSTOPEČE

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA JESLIČKY NĚMČIČKY