PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PŘEDNÍ KOPANINY - HUSTOPEČE

Rozloha: 8,90 ha

Nadmořská výška: 216 – 298 m

Přístupnost: volně, celoročně

PP vyhlášena v roce 2014. Komplex lokalit s výskytem širokolistých suchých trávníků,  subpanonských stepních trávníků a porostů nízkých xerofilních křovin. Na tato stanoviště jsou vázané populace řady zvláště chráněných a dalších významných druhů včetně evropsky významných, z rostlin zejména pak hořce křížatého nebo koniklece velkokvětého. Z živočichů pak především modráska hořcového Rebelova.

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz)