PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KAMENNÝ VRCH U KURDĚJOVA

Rozloha: 90,60 ha

Nadmořská výška: 300 – 340 m

Přístupnost: volně, celoročně

Přírodní památka vyhlášen av roce 1956. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších komplexů stepních trávníků na jižní Moravě, s výskytem širokolistých suchých trávníků.  Na tato stanoviště jsou vázané populace řady zvláště chráněných a dalších významných druhů, včetně evropsky významných, například hadince červeného, koniklece velkokvětého, čilimníku bílého, střevíčníku pantoflíčku. Z živočichů pak především modráska ligrusového a modráska hořcového Rebelova.

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz)