PŘÍRODNÍ NÁRODNÍ PAMÁTKA KUKLE - BOLERADICE

Rozloha: 56,78 ha

Nadmořská výška: 228 – 380 m

Přístupnost: volně, celoročně

V roce 2013 bylo na území mikroregionu vyhlášeno nové zvláště chráněné území − NPP Kukle.  Předmětem ochrany jsou lesní porosty, tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na spraši a panonských dubohabřin a vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů timoj trojlaločný a violka bílá, včetně jejich biotopů.  Timoj trojlaločný, vzácná a kriticky ohrožená rostlina, vyrůstá v České republice pouze na jediném místě – na Předním koutě (tj. lesní celek nacházející se mezi obcemi Kurdějov, Boleradice, Diváky a Horní Bojanovice). Jde o statnou rostlinu, vysokou až 1 m, listy mají tvar trojlístku, odtud odvozen název.

Národní přírodní památka Kukle (ochranaprirody.cz)