ODRAZY - OBRAZY KŘÍDEL

Malý projekt environmentální a estetické výchovy dětí v mateřských školách. Cílem je rozšířit povědomí o prospěšnosti ochrany ptactva a o jeho kráse. Ukončen bude výstavou výtvarných