ODRAZY - OBRAZY KŘÍDEL

Vítejte v našem ekologicko-výtvarném projektu, který dětem přinese spoustu radosti, fantazie a rozšíření poznatků o ptačí říši.

V listopadu 2021 byly s tímto projektem seznámeny ředitelky mateřských škol v našem regionu. Cílem projektu je přiblížit dětem život ptactva prostřednictvím materiálů České společnosti ornitologické a jejích krásně zpracovaných pracovních sešitů s úkoly. Výstupem činnosti dětí bude následné výtvarné zpracování jednotlivých témat a úkolů.

K naší radosti se do projektu zapojilo 9 mateřských škol z regionu. Obě školky z Hustopečí, dále MŠ Kobylí, Morkůvky, Nikolčice, Starovice, Strachotín, Velké Pavlovice a Vrbice. Tyto školy dostaly plán aktivit s odkazy na materiály ČSO a také krásný Atlas ptáků. Ten byl zakoupen z finančních prostředků MAP vzdělávání pro Hustopečsko II a školám darován.

Školy dle pokynů zpracovaly první téma Ptačí spižírna. Podle prvních zpráv ze škol víme, že sledovali ptáčky v jejich přirozeném prostředí, sbírali přírodniny, vyráběli krmítka a ptáčky krmili.

Jednou z částí projektu je i seznámení s obrazy fotografa a ornitologa MVDr. Julia Kleiduse.  Každá škola obdržela jednu z jeho fotografií a pokusí se výtvarně zpracovat daného ptáčka jakoukoliv výtvarnou technikou. S výsledky své činnosti se děti pochlubí na závěrečném setkání k tomuto projektu na jaře v Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Do projektu jsme zapojili i rodiče. Výzva s názvem Ptačí hodinka proběhla letos ve víkendovém termínu. Rodičům zapojených škol jsme obeslali e-maily. Dostali od nás záznamový arch s pokyny ke sledování ptáčků na krmítcích. Ze zpětných ohlasů vím, že se do počítání se svými dětmi zapojili a že výsledky byly odeslány včas.

 Na jaře čeká děti a jejich učitelky zpracování další části projektu a tou bude Jarní migrace, tedy návrat stěhovavých ptáčků.

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice  nám nabídla vzdělávací program pro děti Ptáci na krmítku, kam si mohou školy v rámci projektu zajet a program absolvovat.

Prozatím přeji všem zapojeným plno radosti z plnění úkolů.

Mgr. Blanka Nešporová, koordinátorka projektu


Materiály, které v projektu používáme, jsou zde volně ke stažení. Využít je tedy mohou i další mateřské školy, případně i nižší ročníky základních škol. K dispozici jsou  zájemcům z řad rodičovské veřejnosti.

ČÁST 1 - V PTAČÍ SPIŽÍRNĚ

PRACOVNÍ LIST

ČÁST 2 - JARNÍ MIGRACE

PRACOVNÍ LIST

ČÁST 3 - PTAČÍ HNÍZDA

PRACOVNÍ LIST

Jako bonus doporučuji s dětmi realizovat i některé z aktivit z bloku 1:

PRACOVNÍ LIST