NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA POUZDŘANSKÁ STEP - KOLBY

Rozloha: 157 ha

Nadmořská výška: 176 – 307 m. n. m.

Přístupnost: volně, celoročně

Vyhlášení národní přírodní památky: 7. 11. 2014 (přísná botanická rezervace už od roku 1946)

NPR byl vyhlášen v roce 2014. Hustopečská pahorkatina, které v této části vévodí Pouzdřanský kopec s nadmořskou výškou 294 m, byla formována v poslední době ledové, před 10 tisíci lety. Svahy Pouzdřanského kopce jsou porostlé tvrdými, stříbřitými, trsnatými travami – kavylem sličným a vláskovitým, kostřavou valiskou a katránem tatranským. Tyto traviny, a některé další rostliny, se zde objevily v době, kdy ustoupil ledovec, a planeta se začala oteplovat. Nazýváme je glaciální relikty a najdeme je jen na některých místech v Čechách a na Moravě. Později se zde rozšířily i teplomilné rostliny a řada živočichů.

Zdejší zajímavostí je např. katrán tatranský, kterého řadíme mezi tzv. stepní běžce.  Jedná se o rostlinu, zpravidla rozložitého tvaru a mohutného vzrůstu, po dozrání semen zaschne a odlomí se u země. Díky velké ploše se snadno nechá posouvat větrem, přičemž po cestě trousí semena.

V písčitých březích zde hnízdí vlhy pestré. Živí se převážně hmyzem, který loví za letu. Hnízdí převážně v koloniích, a to od května do září. Zimují v Africe.

www.kolby.cz/pouzdranskastep