MUZEUM V KRUMVÍŘI

Muzeum sídlí v historickém domku s hospodářským zázemím, který je kulturní památkou. Dům vlastní a muzeum provozuje občanské sdružení Spolek pro muzeum. Ten se také stará o jeho údržbu a opravy. V muzeu najdete stálou expozici života na vesnici, spolek dále usiluje o zachování krojových součástí a jejich rekonstrukci. V muzeu jsou pravidelně pořádány nejrůznější akce, besedy a dílny.

Web: www.spolek.webnode.cz

Tel. +420 774 408 938

E-mail: promuzeum@email.cz

Provozovatel: občanské sdružení Spolek pro muzeum

Adresa: Krumvíř 213