TRADICE

Celá oblast Mikroregionu Hustopečsko vyniká stále živými lidovými tradicemi. Můžeme se s nimi setkat v jazyku, výtvarné kultuře a v architektuře. I když Mikroregion Hustopečsko není rozlehlý, obce jsou od sebe vzdálené někdy i pouze čtyři kilometry, překvapí nás rozdílnost ve zvycích, v nářečí, s odchylkami ve slavnostních krojích.

Nejtypičtější tradicí našeho mikroregionu jsou hody, při nichž chasa a v některých obcích i stále více starších podporovatelů folklóru oblékne slavnostní kroje a po několik dnů žije hody celá obec. Hody jsou jakousi zvláštní formou národního kulturního dědictví.

Na mnoha místech se slaví slavnosti vína – vinobraní, obyčejové tradice Velikonoce, májové tradice, oslavy sv. Martina, Vánoce a v některých obcích obnovili i slavnosti Ostatků (masopustu).

Lidová kultura – místní lidové umění se v obci dědí z generace na generaci.

Více informací, případně metodiky a pracovní listy najdete níže.

KROJE, HODY

KALENDÁŘNÍ OBYČEJE

LIDOVÉ UMĚNÍ

PÍSNĚ, TANCE, HRY, ŘÍKADLA, ZVYKY

STARÉ RECEPTY