KULTURA

Tento široký pojem zahrnuje různorodé akce, pořádané v jednotlivých obcích, které o nich informují na svých webových stránkách.  Jejich pořadatelem je buď obec samotná, nebo místní spolky a sdružení. Součástí místní kultury jsou i akce vinařské. Řada akcí je tradičních a najdete je v samostatné kapitole Tradice. Patří sem i aktivity místních muzeí a galerií i akce pořádané církví v kostelích.  Ty najdete v kapitole Historie. Zcela mimořádnou kulturní aktivitou v našem regionu je ochotnické divadlo.

DIVADELNÍ SPOLEK BRATŘÍ MRŠTÍKŮ BOLERADICE