KROJE, HODY

Nejvýznamnější událostí roku jsou v obci krojované hody, které se slaví na počest posvěcení kostela. Tato událost se více méně považuje za svátek celé obce, kdy se jí účastní občané jako přímí účinkující nebo jako diváci. Nejsou ale pouze svátkem folklórním, ale i křesťanským.

Ve většině obcí se jejich průběh v mnohém podobá. Společnými prvky bývají průvod krojované chasy (místní mládeže) obcí, originální obřadní hodový tanec – zavádka, dechová hudba, víno a koláče.

Slavnostní kroje jsou si charakterově také velmi podobné. Typickými znaky jsou jejich barevnost, bohatost a pracná výšivka s množstvím květinového zdobení, které symbolizuje bohatost a úrodnost kraje.

BOLERADICE

BORKOVANY

BOŘETICE

BRUMOVICE

DIVÁKY

HORNÍ BOJANOVICE

HUSTOPEČE

KAŠNICE

KLOBOUKY U BRNA

KOBYLÍ

KRUMVÍŘ

KŘEPICE

KURDĚJOV

MORKŮVKY

NĚMČIČKY

NIKOLČICE

POPICE

POUZDŘANY

STAROVIČKY

STAROVICE

STRACHOTÍN

ŠAKVICE

ŠITBOŘICE

UHERČICE

VELKÉ HOSTĚRÁDKY

VELKÉ NEMČICE

VELKÉ PAVLOVICE

VRBICE