KROJE, HODY

Nejvýznamnější událostí roku jsou v obci krojované hody, které se slaví na počest posvěcení kostela. Tato událost se více méně považuje za svátek celé obce, kdy se jí účastní občané jako přímí účinkující nebo jako diváci. Nejsou ale pouze svátkem folklórním, ale i křesťanským.

Ve většině obcí se jejich průběh v mnohém podobá. Společnými prvky bývají průvod krojované chasy (místní mládeže) obcí, originální obřadní hodový tanec – zavádka, dechová hudba, víno a koláče.

Slavnostní kroje jsou si charakterově také velmi podobné. Typickými znaky jsou jejich barevnost, bohatost a pracná výšivka s množstvím květinového zdobení, které symbolizuje bohatost a úrodnost kraje.