KOSTEL sv. VÁCLAVA a sv. ANEŽKY ČESKÉ, HUSTOPEČE

Na dnešním Dukelském náměstí stával původní gotický kostel, který byl spojen podzemní chodbou s tehdejší radnicí. Jednalo se o jeden z opevněných kostelů v regionu. V roce 1961 se zřítila jeho věž a v roce 1962 byly zbytky kostela zbořeny.  Dnes na jeho místě najdete nový římskokatolický kostel, postavený v postmoderním stylu. Autorem návrhu je Ludvík Kolek. V jeho interiéru jsou zakomponovány zachráněné architektonické články a umělecké předměty z původního chrámu. Kostel byl vysvěcen roku 1994. Nejvyšším bodem je věž ukončená křížem. Pod ním je kovový kruh, který má podobu koruny – atributu sv. Václava.

Farnost Hustopeče (farnosthustopece.cz)