KOSTEL sv. KATEŘINY, STAROVIČKY

Římskokatolický farní kostel pochází z 15. stol., nelze však vyloučit, že má románské jádro již ze 13. stol. Během staletí byl několikrát modernizován, z původní svatyně zůstala zachována masivní čtyřhranná věž s kamenným vchodem, žebrové klenutí choru a klenba, jejíž žebra se sbíhají ve dvou okrouhlých svornících.

Kostel svaté Kateřiny (Starovičky) – Wikipedie (wikipedia.org)