OPEVNĚNÝ KOSTEL sv. JANA KŘTITELE, KURDĚJOV

K architektonickým skvostům patří areál gotického kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově. Jedná se o ojediněle dochovaný opevněný kostel s obrannou věží, obehnaný hradební zdí a doplněný systémem podzemních únikových chodeb. První zmínka o něm pochází z r. 1350.  Součástí areálu je gotická kaple Všech svatých, která je opatřena na všechny strany střílnami, a dále zvonice a márnice. Pod kostelem je rozsáhlá síť podzemních chodeb a dále k němu patří barokní budova fary se slunečními hodinami. V 80. letech 20. století proběhla generální rekonstrukce celého kostela.

www.obec-kurdejov.cz/zajímavosti