SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - HUSTOPEČE

V centru města, na Dukelském náměstí, stojí morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Otec, Syn a Duch svatý) na vrcholu. Sloup, vysoký 14,17 m, byl budovaný v letech 1736 – 1738 na ochranu před morovou epidemií. Na rozích krychlového podstavce jsou sochy čtyř morových patronů (jsou to sv. Rochus, sv. Šebestián, sv. František Xaverský, sv. Karel Boromejský).  Pod sochu sv. Šebestiána stavitelé vložili svaté ostatky, pamětní list a minci z doby Karla VI.

GPS: 48.9405128N, 16.7375475E