PAMĚTNÍ DESKA PETRA KŘIVKY KOBYLÍ

Petr Křivka (1897 – 1951), rodák z Kobylí, byl účastníkem prvního druhého a třetího odboje.  Byl funkcionářem národně socialistické strany v Brně a za 2. světové války působil v londýnském exilu. Po únoru 1948 byl ze strany STB zapleten do „volavčí sítě“ v rámci akce STB s krycím názvem Tábor. V procesu byl v roce 1951 odsouzen k trestu smrti a popraven byl 21. července 1951 v Brně. Pamětná deska je umístěna na jeho rodném domě v ulici, která od 2000 nese jeho jméno.

Pamětní místa na komunistický režim (cas.cz)