NÁŠ REGION

HUSTOPEČSKO - VELKOPAVLOVICKO - KLOBOUCKO

Každé území má svá specifika, ať už se jedná o historii, tradice či geografii. Realizační tým Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) Mikroregionu Hustopečsko, obce s rozšířenou působností Hustopeče, se rozhodl vytvořit prostor, dostupný široké veřejnosti, přibližující nejrůznější zajímavosti z regionu.

Tomuto tématu se v MAP věnuje pracovní skupina Regionální identita. Podporuje místně zakotvené učení s důrazem na formování regionální identity, využití ekologických, kulturně-sociálních i ekonomických témat, majících vazbu k regionu. Posiluje povědomí dětí a žáků, pedagogů a široké veřejnosti o regionálních tématech a programech, zaměřených na podporu regionálního, kulturního a historického povědomí. 

Důraz je kladen na environmentálně odpovědné chování a jednání v zacházení s přírodou a přírodními zdroji, na spotřebitelské chování a rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání. Nedílnou součástí je i začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT.

Web, který připomíná obrázkovou knížku, je koncipován tak, aby byl barevný, přitažlivý a zajímavý i pro děti, žáky a jejich rodiče. Pedagogové zde najdou na jednom místě nejdůležitější informace o lidech, historii, přírodě a tradicích v našem regionu. Na záložce Pro pedagogy pak hry a soutěže, které jsou pořádány pod záštitou MAP Hustopečsko, hotové programy, pracovní listy a metodiky, využitelné ve výuce, i odkazy na zajímavé webové stránky. Doufáme, že upoutá i širší veřejnost.  

Jedná se o prostor otevřený, který bude průběžně doplňován novými informacemi. Své návrhy a náměty můžete posílat prostřednictvím záložky Kontakty.

MAPY